Parhaat ostospaikat keskellä kaupunkia!

Tietosuojaseloste

1. Yleistä
Tämä Tietosuojaseloste koskee W-Media & Management Oy:n verkkosivuillaan www.w-mediat.fi & www.kauppaseinajoki.fi keräämien tietojen käyttöä, jakamista ja säilyttämistä. Tämä Tietosuojaseloste koskee myös palveluidemme käyttöä ja verkkosivuillamme käyntiä. Näiden verkkosivujen sisältämät kolmansien tahojen sivuille vievät linkit ja verkkosivuillemme upotetut kolmansien tahojen sisällöt voivat olla kolmansien tahojen verkkosivujen omien käyttöehtojen ja tietosuojaselosteiden alaisia.

2. Rekisterin tietosisältö
Sivuston käyttö ei edellytä rekisteröitymistä tai henkilötietojen antamista. Verkkosivuilla käydessäsi selaimesi saattaa automaattisesti lähettää meille tiettyjä tietoja. Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa:

 • IP-osoitteesi ja siihen liittyvä tieto, kuten: internetpalveluntarjoajasi (ISP), yhteystyyppisi sekä rajalliset maantieteelliset tiedot
 • Käyttöjärjestelmäsi ja selaimesi tyypin, joka voi sisältää tietoa verkkosivuilla vierailemiseen käyttämästäsi päätelaitteesta
 • Mille sivulle olet menossa, miltä sivulta olet tulossa ja millä sivuilla vierailet
 • Selailun ajankohta
 • Kieli- tai muut vastaavat valintasi
 • Selaimesi kyky käsitellä tietynlaisia sisältötyyppejä, esimerkiksi selaimesi kyky käsitellä Flash-sisältöä
 • Evästeet

Käytämme edellä mainittuja tietoja reaaliaikaisesti käsitelläksemme vierailupyyntösi ja tuottaaksemme päätelaitteesi selaimelle sisältöä. Säilytämme lisäksi edellä mainittuja verkkosivuvierailutiedoksi kutsuttuja tietoja erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tietoturvaan, virheiden korjauksiin, vierailutietojen ja kävijäliikenteen analysointiin liittyviin tarkoituksiin. Emme yhdistä näitä tietoja henkilöllisyyteen ja säilytämme tietoja vain mainittujen käyttötarkoitusten edellyttämän ajan.
Olemme järjestäneet tietojen suojauksen asianmukaisesti sekä hallinnollisin ja fyysisin keinoin sekä teknisin keinoin (mm. palomuurein ja salasanoin). Työntekijöitämme sitoo salassapitovelvollisuus.
Em. suojaukseen tähtäävistä toimenpiteistä huolimatta tietojen käsittelyyn ja siirtoon internetin välityksellä liittyy kuitenkin aina riskejä

3. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutus
Verkkosivumme voivat sisältää sähköisiä lomakkeita, joissa kysytään henkilötietojasi. Tällaista tiedonkeruuta käytetään kaikilla verkkosivujemme ”liity mukaan” tai ”ota yhteyttä” –sivuilla. Näiden kautta annettuja tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, jota varten tiedon on kerätty. Voit aina kieltäytyä antamasta yksilöiviä henkilötietojasi, mutta tällaisten tietojen antamatta jättäminen saattaa kuitenkin estää sinua suorittamasta joitakin verkkosivustoon liittyviä toimintoja.

4. Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeillä kerättyjen tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä. Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kuten valitsemasi kieli). Käyttäjä voi halutessaan selainohjelmansa asetuksista valita eväste-toiminnon poiskytkemisen. Emme kuitenkaan voi taata, että alustamme toimivat moitteetta evästeiden pois kytkemisen jälkeen, sillä evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

[Käytämme myös kolmansien osapuolien evästeitä verkkosivuliikenteen analysointiin ja mainonnan kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Emme hallinnoi näiden evästeiden käyttäytymistä.]

5. Yhteisöliitännäiset
[Verkkosivumme voivat sisältää linkkejä sosiaalisiin medioihin. Mikäli sinulla on jo tili sosiaalisen median tarjoajan palvelussa, kyseinen palvelu saattaa pystyä tunnistamaan sinut tästä sisällöstä tai sen sivustolla vierailemisesta. Sinut voidaan tunnistaa sellaisella sisällöllä myös, vaikka et olisi rekisteröitynyt kyseisen sosiaalisen median käyttäjäksi. Lisätietoja sosiaalisen median tietosuojakäytännöistä saat kyseisen palveluntarjoajan omista palveluehdoista ja tietosuojaselosteesta.]

Voit halutessasi kieltäytyä mainosten kohdennukseen tarkoitettujen tietojen keräyksestä (esim. Facebook-pikseli). Voit tehdä sen esimerkiksi sivuston http://www.youronlinechoices.com/fi/ kautta.

6. Tietojen luovuttaminen
Emme luovuta tietoja organisaatiomme ulkopuolisille tahoille. Käytämme keräämiämme tietoja ainoastaan tässä Tietosuojaselosteessa eritellyillä tavoilla. Ainoastaan työntekijöillämme, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen, on oikeus päästä käsiksi kyseisiin tietoihin.

Tietoja luovutetaan eteenpäin vain käyttäjän suostumuksella tai lakivelvoitteesta johtuen.

7. Oikeutesi ja vaikutusmahdollisuutesi
Voit vaikuttaa tietojen käsittelyyn käyttämällä seuraavia oikeuksiasi:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen meidän ja sinun välisen sopimuksen täyttämiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada siirretyksi toimittamasi henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä meihin. Samalla tavalla myös saada tällaiset henkilötiedot pyynnöstäsi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavissa olevassa muodossa.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Sinulla on samoin oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä markkinatutkimusta tai suoramarkkinointia varten, ml. profilointi. Voit vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa olemalla yhteydessä meihin.
 • Valitusoikeus: Sinulla oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi. Pyrimme kuitenkin ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat mahdolliset riitaisuudet ja erimielisyydet ensisijaisesti sinun kanssasi, eli pyydämme ensisijaisesti olemaan yhteydessä yhteystiedot kohdassa olevaan osoitteeseen.

Oikeuksiesi käyttämiseksi sinun tulee toimittaa asiaa koskeva kirjallinen pyyntö mainittuun sähköpostiimme. Pyyntösi käsittelemiseksi voimme pyytää sinulta henkilöllisyytesi varmentamiseksi tarpeellisia lisätietoja. Voimme hylätä kohtuuttoman usein toistuvat tai muuten perusteettomat pyynnöt.
Automaattisesti kerättyjen tietojen osalta voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn seuraavin tavoin:

 • Sivuston yksityinen selaus: Yksityisellä selauksella (”private browsing”) voit selata sivustoja niin, ettei sivuista, joilla olet käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla.
 • Uuden evästeprofiilin luominen: Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin vaihdat yksilöivää tunnistetta, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.
 • Evästeiden estäminen: Voit estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa verkkopalveluidemme toiminnallisuuteen.
 • Google Analyticsin käytön estäminen: Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.
 • Sijaintitiedon luovuttamisen estäminen: Voit itse estää sijaintitietojen luovuttamisen useimmissa mobiililaitteissa ja käyttöjärjestelmissä.

Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että evästeiden tai sijaintitiedon käytön estämisellä jotkut verkkopalvelumme toiminnollisuuksista eivät välttämättä toimi oikein tai suunnitellulla tavalla.

8. Muutokset ja yhteystiedot
Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 18.5.2018. Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää tietosuojaselostetta sen mukaisesti.
W-Media & Management Oy
Koulukatu 5
60100 Seinäjoki
myynti@w-mediat.fi